เทคนิคการวิเคราะห์ RSI

RSI เป็นตัวชี้วัดอีกตัวที่มีความน่าเชื่อถือสูงมาก ส่วนตัวผมว่าน่าเชื่อถือที่สุดด้วยซ้ำครับ

วิธีการวิเคราะห์ ดังนี้RSI
RSI

จากรูปด้านบน หลักการคือ
1.ถ้า กราฟ RSI มากกว่า 75 ถือว่า เข้าเขต OverBougth เป็นสัญญานการขาย (Sell)
2.ถ้า กราฟ RSI น้อยกว่า 25 ถือว่า เข้าเขต Over Sold เป็นสัญญานการซื้อ (Buy)

หมายเหตุ : ที่สำคัญควรจะใช้คู่กับเครื่องมือตัวอื่นด้วย เช่น MACD, Bollinger Bandเทคนิคการวิเคราะห์ MACD

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น